Budowa pompy ciepła i jej działanie


Zasadniczo każda pompa ciepła działa w ten sam sposób. Ciepło z otoczenia wykorzystywane jest przez pompę ciepła do ogrzania domu lub ciepłej wody użytkowej . Czynnik chłodniczy jest przepompowywany przez system rur. Wymiennik ciepła, poprzez podgrzanie czynnika oraz pompę przekazuje energię cieplną dalej na zadany odbiornik.

Fizyczny proces sprawia, że ​​energia jest wykorzystana do ogrzewania. Schłodzony czynnik chłodniczy ponownie wpływa do obwodu aby kontynuować proces.

Zależnie od źródła, z którego korzysta pompa ciepła urządzenia mogą nieco różnić się od siebie.

Podczas gdy większość pomp ciepła nagrzewa się jak tradycyjne grzejniki, co oznacza, że ​​włączają się i wyłączają w razie potrzeby, nowsze modele z kontrolą inwertera są bardziej elastyczne. Technologia ta pozwala na płynną regulację pompy ciepła do faktycznego zapotrzebowania na ogrzewanie. Dzięki temu pompa ciepła jest wydajniejsza i emituje mniej hałasu.

Pompa ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła powietrze-woda pobiera energię cieplną z otaczającego powietrza. Ponieważ te pompy ciepła nie wymagają skomplikowanych metod konwersji, mogą być używane wszędzie i są stosunkowo  tanie. Pompy ciepła powietrze-woda są idealne w zastosowaniu przy domach modernizowanych z istniejącymi odbiornikami ciepła. Starsze modele pomp ciepła powietrze woda przy temperaturach -20 stopni Celsjusza przestawały działać, obecne urządzenia w tych warunkach działają bez zastrzeżeń.

Pompa ciepła solanka-woda

Pracuje niezależnie od temperatury otoczenia i jest idealna dla nowych budynków. Pobiera wymaganą energię bezpośrednio z ziemi. Pompa solanka-woda jest idealna w wykorzystaniu w domach nowo budowanych, od inwestora wymaga dość dużych nakładów finansowych gdyż jej montaż związany jest z szeroko zakrojonymi pracami budowlanymi.

W pompach solanka-woda rozróżnia się pionowe sondy geotermalne, które są położone na głębokości od 100 do 300 metrów, a także kolektory powierzchniowe na poziomie gruntu. Obie składają się z układu rur, przez które pompowana jest solanka i płyn niezamarzającego.

Ten rodzaj pompy jest bardzo wydajny lecz wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.

Pompa ciepła woda-woda

W pompie ciepła woda-woda jako źródło ciepła wykorzystywany jest istniejący zbiornik wody. W normalnym przypadku jest to otwór w ziemi dochodzący do poziomu wody gruntowej, która służy następnie jako źródło ciepła. Wody podziemne o stałej temperaturze przez cały rok zapewniają niezawodne i odnawialne źródło ciepła.

To, czy użycie jest dozwolone, zależy zawsze od regionu i testu hydrogeologicznego. Dzięki stale ulepszanej technologii możliwe są również systemy z wodą odpadową lub wodą powierzchniową jako źródło ciepła.

Pompy ciepła

Dodaj komentarz

[recaptcha]