POMPY CIEPŁA

W przypadku klimatów o umiarkowanym zapotrzebowaniu na ogrzewanie i chłodzenie
pompy ciepła oferują energooszczędną alternatywę dla pieców i klimatyzatorów.

Jak działą?

Podobnie jak lodówka, pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną, aby przenosić ciepło z chłodnej przestrzeni do ciepłej przestrzeni. W sezonie grzewczym pompy ciepła przenoszą ciepło z chłodnego powietrza na zewnątrz do ciepłego domu, a podczas sezonu chłodniczego pompy ciepła przenoszą ciepło z chłodnego domu do ciepłego otoczenia. Ponieważ przenoszą one ciepło, a nie wytwarzają go, mogą zapewniać minimalizację kosztów w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń grzewczych lub chłodzących.

Pompa ciepła przekształca ciepło o niższej temperaturze w ciepło o wyższej temperaturze – Zimą przy temperaturach poniżej 0°C. osiąga się to w zamkniętym cyklu poprzez ciągłą zmianę stanu fizycznego czynnika wymiany ciepła.

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w naturalnych źródłach ciepła takich jak ziemia, woda lub powietrze i przekazuje ją, wraz z energią napędową, w postaci użytecznego ciepła do obiegu grzewczego i ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowe informacje

Najpopularniejszym typem pompy ciepła jest powietrzna pompa ciepła, która przenosi ciepło między domem a środowiskiem zewnętrznym. Pierwszym etapem w produkcji ciepła przez powietrzną pompę ciepła jest pobranie energii zgromadzonej w powietrzu następnie oddanie jej wodzie przepływającej w układzie grzewczym.

Montaż powietrznej pompy ciepła jest dużo prostszy i szybszy od instalacji pomp gruntowych co za tym idzie realizacja całego projektu jest dużo tańsza. Inwestor nie ponosi kosztów wykonania odwiertów oraz układania rur kolektora poziomego bądź pionowego.

image

[recaptcha]