Audyt Energetyczny Budynku

Audyt energetyczny budynku to analiza ekonomiczno-energetyczna mająca na celu odpowiedzieć na pytanie jak przeprowadzić termomodernizację aby maksymalnie zmniejszyć nakłady energetyczne na jego użytkowanie. Prawidłowo przeprowadzony audyt wskazuje jakie rodzaje usprawnień należy wykonać aby efekt był najbardziej miarodajny.  

Audyt dotyczy:

  • przegród zewnętrznych (ściany, dachy, stropodachy),
  • okien,
  • instalacji grzewczych,
  • instalacji wentylacyjnych,
  • instalacji klimatyzacyjnych,
  • instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • instalacji oświetleniowych,
  • zastosowania wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
  • zastosowania układów odzysku ciepła odpadowego,
  • zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Audyt energetyczny może być niezbędny przy ubieganiu się o różne formy dotacji finansowych. Dzięki sporządzeniu odpowiedniej symulacji audyt wskazuje jakie instalacje i w jakiej kolejności należy usprawnić. Inwestor dysponując audytem energetycznym może ocenić celowość i koszty inwestycyjne wymaganych modernizacji. W skrajnych przypadkach uchroni go to przed nie trafioną inwestycją lub modernizacją wykonaną w niepoprawnej kolejności. 

W praktyce audyty głównie wskazują na konieczność docieplenia budynku, zalecają wymianę stolarki okiennej a następnie modyfikację lub wymianę systemu ogrzewania i przejścia na bardziej efektywne źródło ogrzewania. 

Kto wykonuje audyt?

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnionego audytora lub doradcę energetycznego. Dokonuje on oceny zużycia energii w aktualnym stanie i przygotuje propozycje poprawy tego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Audytorami są osoby z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa i innych, które ukończyły kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytingu energetycznego.

[recaptcha]